Řím

Řím - Vatikán

Řím je hlavním městem Italské republiky. Řím leží ve vzdálenosti asi 20 km od Tyrhénského moře, uprostřed hornaté Campagna di Roma. Římem protéká řeka Tibera, třetí největší italská řeka. Obvod vlastního města má v průměru asi 9 km, celé město Řím zabírá plochu více než 1500 km2. Administrativně se Řím dělí na 18 obvodů. Součástí Říma je také ministát Vatikán. Řím je důležitý uzel letecké, železniční i silniční dopravy, významné burzovní a obchodní středisko, dále mezinárodní centrum módy a filmové tvorby. Řím je sídlem prvotřídních a světově uznávaných kulturních institucí. Důležitá je Papežská univerzita, Národní a Vatikánská knihovna, Goethův institut a mnohé další.

Řím, nazývaný ve starověku věčným městem, byl jeden a půl tisíciletí středem Evropy a dějištěm významných historických událostí. Byl prvním velkoměstem v dnešním smyslu slova, metropolí Římské říše a později světské moci papežů.

Římané byli obzvláště nadanými staviteli a zanechali dědictví, které zčásti přetrvalo staletí až dodnes. V Římě se nacházelo hodně cihelen, které kromě cihel vyráběly i drážkované tašky a pálené cihly na podlažní plochy na volných prostranstvích s typickými vzory rybích kostí nebo klasů. Vytváření podlah vyžadovalo rovněž nejrůznější techniky, které se musely přizpůsobovat daným podmínkám: ulice se např. dláždily velkými kusy lávy nebo kamene, které se upevňovaly pískem nebo štěrkem, aby byly odolnější. Lázně a všechny plochy, které byly často zality vodou, se chránily vrstvou z betonu a pálených cihel.

Řím je výstavou architektury a sochařství. Je zde bezpočet krásných náměstí se sochami a stavbami ze všech období jeho dvaapůltisícileté historie, s výjimkou etruské doby. Jádrem římských sídlišť bylo fórum, původně tržiště, později administrativní a kulturní centrum. Většina zachovaných chrámů pochází až z císařské doby. Městské čtvrti Říma byly původně stavěny bez plánu, mladší sídliště byla budována na způsob vojenských táborů. Vedle republikánských fór vznikala později fóra různých císařů. Ti na památku vítězství stavěli triumfální oblouky i vítězné sloupy. Zemřelí byli pochováváni do rodinných hrobek, řada je jich při silnici Via Appia jižně od Říma. Mezi veřejnými budovami v Římě vynikaly tržnice, lázně, amfiteátry pro zápasy gladiátorů, divadla, závodiště, vodovody a odpadní systémy, a samozřejmě mosty a silnice.

Na levém břehu Tibery překlenuté v Římě asi 25 mosty se tyčí sedm pahorků - Capitolinus, Quirinalis, Viminalis, Esqulinus, Palatinus, Aventinus a Caelius, na kterých byl postavený starověký Řím. Mezi vrchy a řekou se rozkládá rovina, antický Campus Martius, kde až do novověku leželo původní město. Pincio a vrchy na pravém břehu Tibery dlouho nepatřily k městu. Ve 2. st. př.n.l. byl přes Tiberu postaven první zděný most Pons Aelius.

Díky obchodu a daním z rozlehlých území se Řím stal nejvelkolepějším městem na světě s honosnými stavbami císařů. V období vrcholného císařství v 1. a 2. st. v Římě vznikly stavby jako Koloseum a Trajánovy lázně, které byly později následovány Caracalllovými a Diocletiánovými lázněmi. Jsou velkolepým vyvrcholením římské monumentální architektury. Za císaře Traiana v Římě vzniklo rovněž nejmonumentálnějších z císařských fór. Ve 2. st. n.l. měl Řím asi milión obyvatel.

Okolo Říma od dob císařství stojí Aureliánská zeď. Tuto 19 km hradbu z pálených cihel s věžemi a branami dal v l. 272 - 278 postavit kolem města císař Aurelián. Hradby měly 19 bran a množství věží. Zdi byly stavěny s cementovým jádrem, byly až 3,5 metru silné a kolem 6 metrů vysoké. Na vzdálenost cca 30 metrů stály čtyřhranné věže s místností pro stráže nahoře. V r. 401 dal Honorius zdvojnásobit výšku hradby a vybudoval nahoře krytou galerii, nad kterou probíhala nová chodba s cimbuřím. Dodnes je velká část zachována, protože hradba byla od 5. st. restaurována. Až v novověku se Řím rozšířil za její hranice.

V době výstavby této hradby se ale v Římě stále více začíná projevovat vliv křesťanství. Nejstarší prokazatelně křesťanské projevy v Římě se objevily v katakombách ve 2. – 5. st. Brzy po uznání křesťanství za státní náboženství vznikaly ve 4. – 5. st. v Římě první křesťanské baziliky: San Giovanni in Laterano, San Pietro, San Paolo fuori le mura, Santa Maria Maggiore. K poslednímu obohacení města monumentálními stavbami došlo za Diocletiana a Konstantina. Diocletian dal vystavět obrovské lázně, v jejichž zachované části je dnes umístěno římské národní muzeum antických památek. Maxentius zřídil v centru Říma monumentální baziliku. Jejího dokončení se ale Maxentius nedočkal. V neúspěšném střetnutí s Konstantinem u Milvijského mostu se utopil ve vlnách Tibery, když se pokusil uniknout z prohrané bitvy. Baziliku pak dostavěl Konstantin a jeho jménem byla také označena. Nejznámější památkou v Římě z Konstantinovy doby je triumfální oblouk postavený mezi Koloseem a Palatinem.

Vpády Gótů a Langobardů přinesly v období raného středověku Římu opakovaný úpadek. Řím se vylidňoval, počet obyvatel výrazně klesl. Ve středověku se počet obyvatel v Římě snížil na pouhých několik tisíc.

Papež Mikuláš usedl na trůn v r. 1447 s rozhodnutím udělat z Říma město hodné papežství. V Římě se významně projevila renesance. Klasické ideály renesance inspirovaly umělce, architekty a řemeslníky, mezi nimiž nechyběli Michelangelo, Bramante, Raffael a Cellini, k vybudování a výzdobě kostelů a paláců nového sebejistého Říma. V 16. st. již byla církev nesmírně bohatá. Na oslavu Svaté stolice vyrostla řada kostelů, památníků a fontán. Vysokou úroveň si udrželo římské umění i v období baroka. Tehdy dostalo městské centrum Říma svou dnešní podobu.

Zájezdy do Říma

Poznávací zájezdy do Říma

Řím, Neapolský záliv

Řím - Forum Romanum

7-denní poznávací zájezd; termíny: květen, září; cena: 7 990 Kč

Tento zájezd do Říma a Neapolského zálivu je určen pro ty, kteří již navštívili historická města severní i střední Itálie a chtějí poznat místa další, neméně významná a proslulá svojí krásou, kulturními a historickými památkami. Zájezd je zaměřen na poznávání hlavního města Itálie Říma a ministátu Vatikán a oblast neapolského zálivu v Kampánii.

Řím, Florencie

Řím - Piazza Navonna

5-denní poznávací zájezd; termíny: květen, září; cena: 5 990 Kč

"Všechny cesty vedou do Říma", tvrdí jedno staré přísloví jako doklad o důležitosti města. Ta naše povede do Říma za poznáním dědictví minulosti z dob kolébky západoevropské civilizace (antického Říma) a z dob papežského státu, kdy se Řím stal srdcem křesťanského světa a v novověku pak vznikla smaostatný ministát Vatikán.

Řím - letecky

Řím - Piazza Navonna

4-denní poznávací zájezd; termíny: duben, květen, srpen, září; cena: 13 490 Kč

"Všechny cesty vedou do Říma", tvrdí jedno staré přísloví jako doklad o důležitosti města. Na tomto zájezdu si cestu zkrátíte letecky

Benátky, Řím, Florencie

Řím - Piazza Navonna

6-denní poznávací zájezd; termíny: září/říjen; cena: 7 990 Kč

Zájezd, který by se dal nazvat "Nejkrásnější města Itálie". Město na vodě Benátky, renezanční Florencie, a historický Řím se Vám představí během několika dní.

Řím, Neapolský záliv - pobyt s výlety

Řím - Kapitol

10-denní pobytově poznávací zájezd; termíny: červen, červenec, srpen, září; cena: od 10 790 Kč

Zájezd spojuje dny odpočinku u moře s návštěvou velmi atraktivních míst jižní Itálie. Giulivo Holiday komplex je umístěn přímo na pobřeží moře v srdci Baii Domizii. V krásném piniovém parku se nacházejí vily a bungalovy.

Itálie, Neapolský záliv, ubytování v hotelu

Řím - Fontana di Trevi

10denní pobytově poznávací zájezd; termíny: červen, září; cena: od 11 990 Kč

Zájezd do oblasti Kampánie se zaměřuje na poznání nejznámějších míst této části Itálie. Během 9 dnů navštívíte slavný ostrov Capri, královský zámek Caserta, klášter Montecassino, hlavní město Kampánie Neapol, rozsáhlé vykopávky Pompejí i stále činnou sopku Vesuv. Na závěr nechybí podrobná prohlídka Říma.

Malebné jižní Toskánsko a kraj Etrusků Lazio

Řím

8-denní pobytově poznávací zájezd; termín: červenec; cena: 11 490 Kč

Zájezd je určen těm, kteří již navštívili nejznámější místa v oblasti střední Itálie a rádi by poznali další historická místa – v oblasti jižního Toskánska a kraje Etrusků Lazio.

Sicílie, Liparské ostrovy

Řím - Piazza Navonna

12-denní poznávací zájezd; termíny: červen; cena: od 14 990 Kč

Vydejte se s námi poznat nejkrásnější místa Itálie. Na Sicílii si prohlédnete všechny významné památky nejen z doby starověkého Řecka, ale také mocných Normanů. V jižní Itálii vás čeká ostrov Capri a věčné město Řím, naplněné obrovským množstvím antických památek, stovkami kostelů a nádhernými muzei.