Městský stát Vatikán

Vatikán

Církevní městský stát Vatikán je zosobněním vrcholné moci a ústřední administrativy světového společenství 850 miliónů římskokatolických věřících. Městský stát Vatikán je svou rozlohou 0,44 km2 nejmenším státem světa. Území státu je obklopeno hradbami a vymezují je římské ulice a náměstí a skládá se z baziliky sv. Petra, Vatikánských muzeí, zahrad a budov, které se tady nacházejí. K Vatikánu patří také několik kostelů, požívajících práva exteritoriality a letní sídlo papeže Castel Gandolfo, ležící jižně od Říma. Kostely, které patří k Vatikánu, jsou San Giovani in Laterano, San Paolo fuori le Mura a Santa Maria Maggiore. K Vatikánu dále patří také Lateránský palác a dalších asi dvacet objektů mimo území státu. ...více o Vatikánu »

Náměstí svatého Petra

Vatikán

Náměstí má rozměry 340 x 240 metrů. Vejde se sem až 400 000 lidí. Náměstí má geniální architektonické řešení Gian Lorenza Berniniho s velkým podloubím. Tvar podloubí symbolizuje otevřenou náruč církve. Bernini toto náměstí konstruoval v l. 1656 - 1667. Podloubí ohraničující kratší oblouky elipsy náměstí se skládá ze 4 řad travertinových dórských sloupů. Je jich celkem 284 a každý z nich je 20 metrů vysoký. Za kanovnickým násloupím s vlysem a římsou je 140 kolosálních soch Světců.

Ve středu náměstí je jednoduchý obelisk mezi dvěma fontánami, který byl dovezen z Heliopole v období vlády císaře Caliguly. Do středu náměstí byl obelisk postaven roku 1586 a předtím stával v Neronově cirku. Obelisk váží 331 tun a je 25 metrů vysoký. Ve středověku se věřilo, že obelisk byl po staletí relikviářem popelných pozůstatků Caesara, ale později se začalo věřit, že má být zlomkem Svatého kříže.

O Římě se říká, že je městem obelisků, a opravdu jich tu je nejvíce. Dnes je jich 13, i když existují pověsti o čtrnáctém. Císař Augustus nechal dovézt první dva obelisky z Egypta. Caligula následoval jeho příkladu postavením jednoho obelisku ve Vatikánské cirku a dalších na Campus Martius. Později se v chrámu Isis a Serapida našlo dokonce 5 obelisků. I další římští císaři dováželi do města obelisky během 4. st.

Bazilika sv. Petra

Vatikán

Původně na místě baziliky stál antický Neronův Cirk a zde byl mučen a také pohřben sv. Petr. Bazilika sv. Petra vznikla na základě přání, aby byl apoštol uctíván na místě, kde byl pohřben. Již papež Anacleus tady dal postavit malou baziliku. V r. 313 ji císař Konstantin nahradil novou bazilikou. V r. 800 zde převzal Karel Veliký korunu z rukou Leona III. ...více o Bazilice sv.Petra »