Řím - antické památky

Pantheon

Na Piazza della Rotonda stojí uprostřed fontána od Giacomo della Porta z r. 1575. Uprostřed bazénu nechal papež Klement XI. umístit v r. 1711 obelisk. Monolit z červené žuly je 6,43 metru vysoký a pochází z Egypta z období vlády Ramese II. (13. st. př.n.l.) z Heliopole. Neví se, kdo jej nechal do Říma dovézt, ale byl později použit v chrámu Isis na Campus Martius. Náměstí a okolní uličky koncentrují výborné kavárničky, prodejny zmrzliny a pizzerie. Gastronomické delikatesy můžete ochutnat např. v Rossi delicatessen v č. 4 přímo na náměstí nebo si dát výbornou kávu v Tazza d´Oro ve Via dei Pastini. ...více o Pantheonu »

Palatin

Na jižní straně nad Forum Romanum se zvedá vrch Palatin, vysoký 51 metrů, místo nejstaršího osídlení Říma. ...více o Palatinu »

Sloup Marca Aurelia

Sloup Marca Aurelia byl postavený v letech 180 až 196 na oslavu vítězství Marca Aurelia nad Markomany v r. 176. Sloup je 30 metrů (100 stop) vysoký. Spočíval na vysokém podstavci, který byl 3 metry nad úrovní via Flaminia. Antická úroveň země byla posunuta o 3,86 metru hloubeji než dnešní ulice. Sloup je ovinut sochařským vlysem, který napodobuje vlys na Trajánově sloupu. Reliéfy znázorňují vítězství císaře nad Markomany a Kvády a polní tažení v l. 172 – 173 a 174 - 175. Vyprávění začíná překonáním Dunaje u Carnunta. Tato podrobně zobrazená epizoda přispěla rozhodující měrou k vítězství nad Germány. Socha na vrcholu představuje sv. Pavla, která r. 1589 nahradila původní sochu Marca Aurelia.

Trajanovo forum

Trajánovo forum

Trajanovo forum je největší a nejhonosnější ze všech císařských for. Bylo postaveno jako poslední mezi lety 107 a 113. Forum plnilo mnoho úkolů, byly tu oznamovány zákony a císaři tu udělovali peněžní dary lidu. Na forum se vstupovalo ze severnís trany Augustova fora obloukem, který vedl na obdélníkové náměstí. Uprostřed stála jezdecká socha císaře Trajana z pozlaceného bronzu. Delšís trany byly lemovány portiky se vzácnými mramorovými sloupy a uprostřed se nacházely polokruhové exedry (dnes lze vidět jen jednu nedaleko Tržnice). Severní stranu proti vstupu ohraničovala Basilica Ulpia, obdélníková aula s pěti loděmi. Mezi oběma knihovnami stál 40 metrů vysoký sloup a za ním celou plochu uzavíral velký chrám zasvěcený císaři.

Součástí fora bylo 300 metrů dlouhé náměstí, v jehož středu stála socha císaře. Na toto náměstí se prošlo jednoduchým obloukem s atikou a stěnami z polosloupů z Augustova fora. Po obou stranách probíhaly sloupové portiky se dvěma schody a početnými sochami. Na vysoké atice se střídaly sochy zajatých Dáků se štíty s lidskými hlavami. Uprostřed náměstí stála jezdecká socha císaře. V pozadí se tyčilo monumentální průčelí Baziliky Ulpia.

Caesarovo forum

První bylo postaveno Caesarovo forum v l. 64 - 56 př. n. l. na přání Julia Caesara. Caesar přišel jako první na myšlenku vybudovat v Římě nové forum. Caesar vyvlastnil v těsné blízkosti comitia nové pozemky v hodnotě 100 miliónů sesterciů, na kterých pak vzniklo nové fórum. Caesar měl v úmyslu umožnit vznik nového politického centra. Na Caesarově Foru se zachovala sloupová síň a základy chrámu Venuše Genetrix - mýtické matky rodu Juliů. V chrámu stála socha Venuše i egyptské královny Kleopatry. Chrám měl v průčelí 8 sloupů, na podélné straně 9 sloupů. Chrám stál na vysokém, mramorem obloženém pódiu, vnitřní stěny zdobily dvě řady žulových sloupů. V pozadí se otevírala apsida se sochou Venuše. Části ze zdobného vlysu s Eroty se dnes nachází v Palazzo dei Conservatori. Před chrámem byla jezdecká socha Caesara. Dvojitý sloupový portikus ohraničoval protáhlý areál (150 x 75 metrů). Na konci sloupové chodby se dvěma řadami sloupů stála cihlová bazilika Argentaria, jejíž stavbu započat Traianus a dokončil až Konstantin.

Konstantinův oblouk

Konstantinův oblouk

U Kolosea stojí triumfální oblouk, postavený z bílého mramoru. Dal jej postavit senát po císařově vítězství nad Maxenciem u Milviova mostu r. 312. Je to nejlépe dochovaný a největší vítězný oblouk v Římě. Má tři průchody, nad kterými je atika. Oblouk je 21 metrů vysoký, 26 metrů široký a 7 metrů hluboký.

Na dekoraci tohoto oblouku byly využity reliéfy a sochy pocházející z jiných monumentů. Ďvakrát 4sochy v horní části dlouhé strany a dvě horní desky na krátkých stranách jsou z období Trajánovy vlády (98 – 117) a původně patřily k jedinému reliéfu, který zdobil Basiliku Ulpiu na Trajánově foru. Osm kruhových reliéfů o průměru 2 metry z Hadriánova období (117 – 138) zobrazuje čtyři Scény z lovu a čtyři Scény obětí a původně patřily k chrámu Hadriánova oblíbence Antinooa. Dvakrát čtyři menší desky v horní části dlouhé strany jsou z období Marka Aurelia (138 – 161) a původně zdobily oblouk Arcus Pani Aurei, který oslavoval vítězství Marca Aurelia nad Germány a stával pravděpodobně na Kapitolu. Dolní části všech tří oblouků jsou z doby Konstantinovy vlády (312 – 337). Z jeho období pocházejí postavy bohyně Vítězství a říčních božstev, ale i alegorie ročních období. Rovněž kulaté medailony na obou bočních stranách s bohem Slunce a bohyní Měsíce a velký vlys, který probíhá v poloviční výšce nad menšími průchody a na bočních stranách vznikl v této době. Vlys představuje odjezd římských vojsk z Milána, obléhání Verony, bitvu u Milvijského mostu a návrat do Říma.