Stavby na Forum Romanum

Oblouk Septimia Severa

Forum Romanum Mramorový triumfální oblouk Septimia Severa byl postaven v r. 203 na počest císaře Severy a jeho synů Caracallly a Gety po jejich vítězství nad Parthy. Oblouk byl postaven z travertinu a cihel a obložený byl mramorem. Oblouk je 23 metry vysoký a 25 metrů široký. Ulice procházela středním obloukem, zatímco oba postranní oblouky se schodišti byly určeny pro pěší. Nad atikou stálo velké bronzové čtyřspřeží s císařem. Vpředu se nachází čtyři volné sloupy s reliéfy římských vojáků a parthských zajatců. Nad postranními oblouky je zobrazen Vítězný císařův průvod. Nejzajímavější část výzdoby je tvořena čtyřmi panely o rozměrech 3,92 x 4,72 metrů umístěných nad bočními vstupy, na nichž jsou vyobrazeny nejdůležitější momenty dvou partských tažení (zleva ze strany k foru: Odchod armády z tábora, bitva Římanů s Parthy a osvobození města Nisibis na prvním panelu, římský útok na Edessu s válečnými stroji, vzdávající se město otevírá své brány, odchod armády na nepřátelské území na druhém panelu, útok na Seleucii, útěk Parthů na koních, podrobení se nepřátel císaři, vstup císaře do města na třetím panelu, dobývání hlavního města Ctesifontu válečnými stroji, projev císaře před dobytým městem na panelu čtvrtém.

Mamertínské vězení

Mamertínské vězení se nachází pod kostelem San Giuseppe dei Falegnani na svahu Kapitolu. Antická budova měla pravděpodobně i velký tajný trakt. V podlaze vnitřní místnosti byl kruhový otvor, jediný přístup do podzemí, kde byli mučeni a uškrcením nebo stětím zabíjeni odsouzenci k smrti a nepřátelé státu. Tady byli odsouzeni a zabiti následníci Gaia Gracca a Catilina, numidský král Jugurtha, velitel Galů Vercingetorix, tibetský prefekt Seiano. Podle legendy zde byl vězněn také sv. Petr.

Via Sacra

U Saturnova chrámu začínala Via Sacra, která protínala celé forum ve směru od západu k východu. Zčásti se dochovalo její dláždění. Jejím pokračováním byla cesta Clivus Capitolinus, po které mohly na Kapitol jezdit vozy. Silnice začínala u triumfálního oblouku Septimia Severa na Foru Romanu a tvořila přirozené pokračování silnice Via Sacra.

Forum Rostra

V Augustově době sloužilo jako řečnické pódium Forum Rostra, pojmenované podle špic ukořistěných lodí. Úplně první špice lodí zde byly umístěny po bitvě na Volsky u mysu Action.

Saturnův chrám

Forum Romanum Ze Saturnova chrámu se dochovalo 8 žulových sloupů předsíně. Tento chrám ukrýval státní poklad, tzv. Aerarium publicum. Chrám byl postaven v 5. st. př. n. l. a je jedním z nejstarších římských chrámů. Chrám byl založen v těžkých dobách Říma, kdy zde byly epidemie moru, dlouhá bída a hluboká ekonomická krize. Proto byl uctíván Saturnus jako ten, který zbavil město moru. Jeho slavnosti, Saturnalia, se konaly 17. prosince a někteří badatelé je srovnávají s našimi Vánocemi. Saturnus byl bohem polního hospodářství, ochráncem zakopaných pokladů a symbolem blahobytu, proto byl také státní poklad uchováván v jeho chrámu na foru. Chrám prodělal dvě rekonstrukce, jednu r. 42 př. n. l., kdy chrám získal velké travertinové podium (40 metrů dlouhé, 22,5 metru široké a 9 metrů vysoké) a druhou r. 283 n. l. Dochovala se podoba ze 3. st. n. l.

Vespasiánův chrám

Forum Romanum Dále je zde Vespasiánův chrám z roku 81 se třemi zachovanými sloupy. Stavbu nařídil Vespasiánův syn a nástupce Titus a dokončil ji Domitian. Chhrám byl vystavěn jako oslavný chrám na oslavu císařského kultu, v tomto případě císaře Vespasiana. Jedná se o šestisloupový prostylos s velkou celou, v níž byly vystaveny sochy Tita a Vespasiana.

Chrám Concordie

Chrám Concordie z r. 366 př. n. l. byl věnovaný bohyni Svornosti a Římané ho dali postavit po skončení bojů mezi plebejci a patriciji. Po několika přestavbách ho Tiberius v r. 10 znovu otevřel, tentokrát jako muzeum řeckých soch. Před celou se tyčila šesti sloupová kolonáda, po obou stranách se sochami Herkula a Merkura, symbolickými postavami bezpečí a blahobytu za vlády Augustovy. Ve velmi prostorné cele zasedali příležitostně i senátoři. Cicero tu přednesl svou čtvrtou řeč Proti Catilinovi, a Seianus tady byl odsouzen k smrti. Vlevo od Via del Fori Imperiali je Portikus Deorum Consentium – Portikus příznivých bohů, pomník antické víry, obnovený ještě r. 365, ze kterého se dochovalo 9 sloupů. Budova ukrývala sochy 12 hlavních nebo poradních bohů – šest bohů a šest bohyň.